IX. SPINÁLNÍ KONGRES
4. – 5. listopadu 2021
Mikulov, hotel Galant

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, příznivci spinální problematiky,

v minulém roce jsme po 8 letech byli nuceni přerušit kontinuitu našich pravidelných podzimních setkání. Důvodem byla samozřejmě probíhající a vrcholící vlna pandemie covid-19. Nechtěli jsme akci redukovat na virtuální formu – osobní setkání a živé diskuse považujeme za nedílnou vlastnost této akce. Věříme, že letos, díky postupujícímu očkování a bohužel i značnému promoření, budeme moci kongres uspořádat v klasické, prezenční formě.

Pro letošní rok jsme zachovali změnu plánovanou z minulého roku a vrátíme se po letech do Mikulova, do hotelu Galant. Vedla nás k tomu určitá snaha o oživení akce. Mikulov je příjemným a atraktivním koutem Moravy a věříme, že tuto změnu uvítáte. Vzhledem k době konání Českého a Slovenského neurologického sjezdu jsme museli pro letošní rok změnit termín a posunout ho o měsíc dříve.

Jako hlavní témata jsme zvolili „rehabilitační postupy u vertebrogenních onemocnění, skoliózy, diferenciální diagnostiku vertebrogenních bolestí a plexopatie a plexitidy. Samozřejmě zůstávají jako vždy zajímavé kazuistiky a varia.

Věříme, že pro Vás bude program atraktivní a strávíme v Mikulově dva příjemné a hodnotné dny. Dominantně edukační charakter setkání zůstane zachován, protože se ukázal jako nosný a zajímavý.

Těšíme se na setkání – snad už uděláme za epidemií definitivní tečku a nebudeme v nejbližších měsících nuceni měnit naše plány

Aleš Martinek

SYMMA, spol. s r.o.

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice Brno

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice Brno
Hlavní témata

Rehabilitační terapie u vertebrogenních onemocnění
Skolióza
Diferenciální diagnostika vertebrogenních bolestí
Plexopatie a plexitidy
Kazuistiky a varia


Programový výbor kongresu

doc. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Časový plán kongresu

  4. listopadu 2021

 

    8.00 – 12.00 hod

Registrace účastníků

      9.00 – 9.30 hod

Zahájení kongresu

    9.30 – 11.00 hod

Přednáškový blok I.

  11.00 – 11.30 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  11.30 – 13.00 hod

Přednáškový blok II.

  13.00 – 14.00 hod

Oběd

  14.00 – 15.30 hod

Přednáškový blok III.

  15.30 – 16.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstava firem

  16.00 – 17.30 hod

Přednáškový blok IV.

  17.30 – 17.45 hod

Závěr prvního dne

  20.00 – 24.00 hod

Společná večeře

  5. listopadu 2021

 

    9.00 – 10.30 hod

Přednáškový blok V.

  10.30 – 11.00 hod

Coffee break / Doprovodná výstav firem

  11.00 – 12.30 hod

Přednáškový blok VI.

  12.30 – 12.45 hod

Závěr kongresu

  12.45 – 14.00 hod

ObědVšeobecné informace

Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti 20. září 2021
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 1. října. 2021

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov


Registrační poplatky


Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek

Kč 2 350,- / EUR 96,-

Kč 2 750,- / EUR 112,-

Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Oběd formou menu

Kč 220,- / EUR 10,-

Společná večeře

    Kč 250,- / EUR 12,-

PLATBA PŘEVODEM JE MOŽNÁ DO 26. ŘÍJNA 2021
PROFORMA FAKTURU OBDRŽÍTE V POTVRZOVACÍM E-MAILU.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

3. listopadu 2021   17.00 – 18.00 hod
4. listopadu 2021     8.00 – 12.00 hod
5. listopadu 2021     8.00 – 10.00 hod


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 4. listopadu 2021 od 12.00 do 14.00 hod a dne 5. listopadu 2021 od 11.30 do 13.00 hod.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.


Společná večeře pro účastníky kongresu

Společná večeře pro účastníky kongresu se koná dne 4. listopadu 2021.


Akreditace

Kongres bude zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocen kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


Partneři


Vystavovatel


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz